Zpět

Analyzujeme světovou kybernetickou politiku pomocí UNIDIR Cyber Policy Portal

Analyzujeme světovou kybernetickou politiku pomocí UNIDIR Cyber Policy Portal

Cyber Policy Portal UNIDIR je interaktivní mapa globální kybernetické politiky OSN, která poskytuje profily všech 193 členských států organizace a dalších mezivládních subjektů. A za kterou hrdě stojíme.

Země

Švýcarsko

Obor

Politika

Odpracováno

2 000 hodin

Spolupráce

2021 až současnost

Blurred Rock
Project image
Project image

Informovanost a budování důvěry

Podstatou rozsáhlé interaktivní mapy je podpořit účast všech zainteresovaných stran ve všech mezinárodních politických procesech a posílit důvěru, transparentnost a spolupráci v kyberprostoru. V devx jsme na základě výběrového řízení výzkumného institutu OSN UNIDIR, které jsme jako jediná firma vyhráli, pomohli s přesunem stávajícího webu na novou CMS platformu a zrychlili tak celkovou funkčnost a spolehlivost aplikace. A navíc vylepšili mapu.

Mapa světa a geopolitická situace

Cyber Policy Portal je jedna velká databáze informací. Abychom usnadnili orientaci v systému a práci se všemi daty, upravili jsme interaktivní mapu. Ta respektuje světové hranice států podle platných geopolitických vykreslení OSN a je napojena na data, která UNIDIR v CMS plní.

Pro jistotu, že data budou vykreslena přesně podle toho, jak je uznává OSN, jsme sáhli po řešení Leaflet knihovny, která jako jedna z mála umožňuje tvorbu mapy za pomoci GEOJson formátu. Po nakreslení základní verze mapy jsme se vrhli na napojení na data a filtrování. Využili jsme přitom propracované služby ElasticSearch, díky níž si uživatelé webu mohou snadno, rychle a intuitivně prohlédnout, které země nebo organizace nabízí relevantní dokumenty vztahující se ke kybernetické bezpečnosti. ElasticSearch běží odděleně jako další aplikace v Kubernetes. Jedná se o distribuovaný vyhledávací a analytický nástroj, který centrálně ukládá data všech velikostí. Ta lze vyhledávat, indexovat, analyzovat. Aplikace pomáhá s rychlejším vyhledáváním, nad kterým má uživatel kontrolu a vidí, jaká data, stránky nebo produkty se hledají nejvíce. A díky tomu ví, na co se má soustředit a optimalizovat. Pro Cyber Policy Portal jsme konkrétně využili funkce scoringový algoritmus pro vyhledávání pouze relevantních dotazů. Dále asynchronní vyhledávání, které umožní vyhledávání dlouhých řetězců na pozadí a aplikace tak zajistí rychlé výsledky, zvýraznění vyhledávaných dotazů a korekce překlepu, kdy ElasticSearch automaticky upraví dotazy a nalezne na ně relevantní odpovědi.

Wordpress, ale moderně

UNIDIR trval na použití tradičního open-source CMS Wordpress. Ten je však pozadu oproti modernějším CMS, protože frontend i backend jsou součástí jedné aplikace, a přináší s sebou řadu nevýhod. Proto jsme se rozhodli udělat z Wordpressu Headless CMS, které uživatelskou a správcovskou část odděluje. Na Wordpressu používáme GraphQL API, kde generujeme data, která poté stahujeme na frontendu v aplikaci Next.js. Navíc k tomu všemu cachujeme a odlehčujeme tak Wordpressu při jeho práci. Oba systémy běží odděleně v Kubernetes, který klientovi zajišťuje bezpečný a rychlý provoz všude po světě. Kódovali jsme v Utility CSS Frameworku Tailwind, který nám v kombinaci s Next.js dovoluje soustředit se především na funkčnost projektu.

Aplikaci jsme museli podle striktních pravidel OSN připravit na multijazyčnost do 7 oficiálních jazyků organizace včetně těch v nestandardních RTL variantě. A protože většina dokumentů je v angličtině, rozhodli jsme se pro implementaci Google Translate API, která uživatelům usnadňuje práci s překlady do jednoho ze sedmi jazyků přímo na webu. UNIDIR tak rovnou nabízí, co uživatelé běžně dělají, aniž by musel nést odpovědnost za kvalitu překladů. A abychom přitom zajistili, že Google Translate API zůstane stále v tarifu zdarma a nezvýší se náklady na její provoz, cachujeme každý dotaz. V případě další návštěvy nebo překladu webu tak každý uživatel přistupuje k již přeložené verzi, kterou vyvolal dříve či někdo jiný před ním.

Cyber Policy Portal v devx aktuálně stále rozvíjíme a plánujeme postavit tři další projekty na stejném jádře. Pro UNIDIR nyní navíc zpracováváme nové stránky unidir.org.

Devx nám přinesli nový pohled na naši práci, nové postupy a přístupy k tomu, jak ji prezentovat, a také kapacity a rychlost, díky kterým jsme v krátkém čase a spustili nový, velice úspěšný projekt.
Lenka Filipová
Digital Tools Coordinator

Za čím stojíme